Tác giả: cenlight

Thành lập công ty vốn nước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài có thể chọn hình thức đầu tư tại Việt Nam là thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Nhà đầu tư nước ngoài có thể thành lập công ty 100% vốn nước ngoài hoặc thành lập công ty liên doanh với nhà đầu tư Việt Nam. Sau […]