Cenlight – Trợ lý đắc lực của Khách hàng

Bài viết mới:

Hỏi và đáp

Công ty chúng tôi muốn nhập khẩu rượu và phân phối rượu tại Việt Nam. Vậy chúng tôi cần có giấy tờ gì?

Theo quy định tại Nghị định 105/2017/NĐ-CP, doanh nghiệp có giấy phép phân phối sản phẩm rượu mới được quyền nhập khẩu rượu.

Như vậy, để có thể nhập khẩu rượu doanh nghiệp cần có:

  1. Giấy phép phân phối sản phẩm rượu.
  2. Bản tự công bố sản phẩm rượu dự kiến nhập khẩu.

Ngoài ra, doanh nghiệp được quyền phân phối rượu ở các tỉnh/thành đăng ký, bán lẻ ở địa điểm đăng ký.

Quý Khách cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ Cenlight.

2. Công ty chúng tôi kinh doanh vận tải hàng hóa, chúng tôi cần có giấy tờ gì?