Giấy phép kinh doanh rượu

Cenlight tư vấn hỗ trợ Khách hàng làm các loại giấy phép kinh doanh rượu từ bán lẻ, bán buôn, phân phối và nhập khẩu rượu. Chúng tôi có kinh nghiệm tư vấn và thực hiện các dịch vụ này từ năm 2012. Và Cenlight đã tư vấn hỗ trợ dịch vụ này cho nhiều Khách hàng, đặc biệt các Khách hàng tại TP.Hồ Chí Minh.

Giấy phép kinh doanh rượu là giấy phép phân phối, bán buôn, bán lẻ, sản xuất rượu. Nghị định 105/2017/NĐ-CP quy định về các điều kiện kinh doanh rượu. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/11/2017, bãi bỏ Nghị định 94/2012/NĐ-CP.

Các loại giấy phép kinh doanh rượu mà Cenlight thường hỗ trợ khách hàng là:

- Giấy phép phân phối sản phẩm rượu (chỉ có duy nhất doanh nghiệp có giấy phép này mới được nhập khẩu rượu): Bộ Công thương cấp

- Giấy phép bán buôn rượu: Sở Công thương cấp;

- Giấy phép bán lẻ rượu: UBND quận/huyện cấp;

- Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ: UBND quận/huyện cấp;

1. Thời hạn của giấy phép kinh doanh rượu:

- Thời hạn của Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp là 15 năm;

- Thời hạn của Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhm mục đích kinh doanh, Giấy phép phân phối rượu, Giấy phép bán buôn rượu, Giấy phép bán lẻ rượu, Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ là 05 năm.

2. Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh rượu các loại:

2.1  Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu bao gồm:

 1. Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.
 2. Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.
 3. Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.
 4. Rượu dự kiến kinh doanh phải bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.
 5. Bảo đảm tuân thủ đy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định.

2.2  Điều kiện bán rượu tiêu dùng tại chỗ:

 1. Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.
 2. Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa ch rõ ràng.
 3. Rượu tiêu dùng tại chỗ phải được cung cấp bởi thương nhân có Giấy phép sản xuất, phân phối, bán buôn hoặc bán lẻ rượu.
 4. Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định.
 5. Trường hợp thương nhân tự sản xuất rượu để bán tiêu dùng tại chỗ thì phải có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp hoặc Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo quy định.

2.3  Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu bao gồm:

 1. Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của phập luật.
 2. Có quyền sử dụng hợp pháp kho hàng hoặc hệ thống kho hàng với tổng diện tích sàn sử dụng từ 50 m2 trở lên.
 3. Rượu dự kiến kinh doanh phải bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.
 4. Có hệ thống bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi thương nhân đặt trụ sở chính với ít nhất 03 thương nhân bán lẻ rượu.
 5. Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu khác,
 6. Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định.

2.4  Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượu bao gồm:

 1. Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
 2. Có quyền sử dụng hợp pháp kho hàng hoặc hệ thống kho hàng với tổng diện tích sàn sử dụng từ 150 m2 trở lên.
 3. Rượu dự kiến kinh doanh phải bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.
 4. Có hệ thống phân phối rượu trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên; tại địa bàn mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải có ít nhất 01 thương nhân bán buôn rượu.
 5. Có văn bản gii thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu khác hoặc nhà cung cấp rượu ở nước ngoài.
 6. Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định.

DỊCH VỤ HỖ TRỢ LÀM GIẤY PHÉP KINH DOANH RƯỢU CENLIGHT:

- Tư vấn các điều kiện kinh doanh rượu;
- Thực hiện dịch vụ công bố sản phẩm rượu nhập khẩu;
- Tìm hệ thống phân phối;
- Viết các hồ sơ liên quan cam kết phòng cháy chữa cháy, môi trường
- Soạn, nộp, nhận kết quả hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh rượu (Bán buôn/bán lẻ/phân phối rượu);

Vui lòng liên hệ Chúng tôi để được tư vấn chi tiết hơn:

Công ty TNHH Tư Vấn Hợp Tác Đầu Tư Cenlight
Đ/c: 146-148 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh
Tel: 028.38 132 622 Hotline: 09 19 59 59 66
E: support@cenlight.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *