Dịch vụ công bố thực phẩm

Nhóm thực phẩm nhập khẩu hoặc được sản xuất tại Việt Nam.

Đối với sản phẩm bảo vệ sức khỏe thì thực hiện thủ tục đăng ký công bố sản phẩm.

Công bố đồ dùng chứa đựng thực phẩm

Nhóm sản phẩm: sản phẩm cho bé như bình sữa, bình nước… và các sản phẩm đồ dùng bếp.

Công bố mỹ phẩm nhập khẩu

Để tiến hành công bố, doanh nghiệp cần yêu cầu nước ngoài cung cấp các tài liệu như CFS, Thư ủy quyền