Tư vấn thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp luôn có nhu cầu thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh trên giấy phép đăng ký kinh doanh. Các nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp mà doanh nghiệp thường hay thực hiện.

 1. Thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh.
 2. Thay đổi trụ sở chính.
 3. Thay đổi tên doanh nghiệp.
 4. Thay đổi đại diện pháp luật.
 5. Thay đổi vốn điều lệ.
 6. Thay đổi thành viên góp vốn, cổ đông sáng lập.

Tùy theo từng loại hình doanh nghiệp và nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp mà thành phần và hồ sơ khi để thay đổi đăng ký nội dung doanh nghiệp  khác nhau:

 1. Doanh nghiệp tư nhân: Hồ sơ gồm thông báo của chủ doanh nghiệp tư nhân
 2. Công ty hợp danh: Hồ sơ gồm biên bản họp, quyết định của thành viên hợp danh và thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.
 3. Công ty TNHH Một Thành Viên: Hồ sơ gồm quyết định chủ sở hữu, thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.
 4. Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên: Hồ sơ gồm biên bản họp, quyết định của hội đồng thành viên và thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.
 5. Công ty cổ phần: Thành phần hồ sơ gồm biên bản họp, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

Lưu ý:

 • Đối với hồ sơ thay đổi đại diện pháp luật, thành viên góp vốn, cổ đông sáng lập thì ngoài những hồ sơ nêu trên cần phải cung cấp CMND sao y của đại diện pháp luật, thành viên góp vốn hoặc cổ đông sáng lập.
 • Trường hợp người nộp hồ sơ không phải là đại diện pháp luật thì cần bổ sung giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ có nội dung “được phép nộp và nhận kết quả thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh”.

Thời gian thực hiện: 3 ngày làm việc kể từ khi cơ quan đăng ký kinh doanh nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp.

Trong quá trình thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh nếu doanh có những vướng mắc gì có thể liên hệ với Cenlight để được hỗ trợ một cách nhanh chóng và chính xác.

Căn cứ pháp lý tham khảo.

 • Luật doanh nghiệp 2014
 • Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp
 • Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
 • Nghị định số 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định về đăng ký doanh nghiệp
 • Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *