Thủ tục xin giấy phép Vận tải đường bộ và liên vận Việt – Cam

Để có thể vận chuyển hàng hóa qua Campuchia thì theo quy định tại thông tư 39/2015/TT-BGTVT thì doanh nghiệp phải xin 2 loại giấy phép:
1. Giấy phép vận tải đường bộ  Việt Nam - Campuchia:
 • Đối tượng:  Cấp cho doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải
 • Cơ quan cấp: Tổng cục đường bộ Việt Nam
2. Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia:
 • Đối tượng: Cấp cho doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải và xe phi thương mại.
 • Cơ quan cấp:
   - Xe thương mại: Tổng cục đường bộ Việt Nam
   - Xe phi thương mại: Sở giao thông vận tải cấp cho những xe công vụ.
THỦ TỤC XIN CẤP PHÉP
I- Giấy phép vận tải đường bộ  Việt Nam - Campuchia: Thời hạn 5 năm
1. Điều kiện được cấp: 3 điều kiện
 • Hoạt động kinh doanh vận tải 3 năm trở lên, không bị tuyên bố phá sản hoặc trong tình trạng tuyên bố phá sản
 • Người điều hành vận tải phải có 3 năm liên tục công tác trong đơn vị kinh doanh vận tải và tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật.
 • Đối với vận tải hành khách: phải đăng ký và thực hiện hạng chất lượng dịch vụ vận tải hành khách từ hạng 3 sao trở lên theo tiêu chuẩn cơ sở chất lượng dịch vụ vận tải hành khách do Bộ Giao thông vận tải ban hành
2. Thành phần hồ sơ:
 • Đơn đề nghị theo phụ lục 3 thông tư 39/2015/TT-BGTVT
 • Bản  sao y giấy phép kinh doanh vận tải (giấy phép kinh doanh vận tải phải được cấp trước đó ít nhất 3 năm)
 • Phương án kinh doanh vận tải  quốc tế Việt Nam - Campuchia theo mẫu phụ lục 4 thông tư 39/2015/TT-BGTVT
 • Bản sao có chứng thực báo cáo tài chính 3 năm gần nhất của doanh nghiệp đã được kiểm toán hoặc cơ quan tài chính địa phương xác nhận (báo cáo tài chính nộp cho cơ quan thuế)
 • Bản sao có chứng thực bằng cấp và hợp đồng của người điều hành vận tải (hợp đồng chỉ cung cấp khi người điều hành vận tải không phải là Giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị, thành viên hoặc chủ nhiệm hợp tác xã).
 • Bản đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải hành khách: đối với vận tải hành khách
3. Thời hạn cấp phép: 2 ngày làm việc kể từ khi nhận  đủ hồ sơ
4. Phí nhà nước: không có
II- Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia: (bao gồm sổ Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia dành cho phương tiện thương mại và phi thương mại, phù hiệu liên vận Việt Nam - Campuchia)
1. Xe thương mại: Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia cấp cho phương tiện thương mại thuộc các doanh nghiệp, hợp tác xã được cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt Nam - Campuchia để đi lại nhiều lần, mỗi lần không quá 30 ngày, có giá trị 01 năm kể từ ngày cấp nhưng không quá thời hạn của Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt Nam - Campuchia
- Thành phần hồ sơ:
 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia
 • Giấy chứng nhận đăng ký xe
 • Hợp đồng thuê xe nếu xe không thuộc sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải; nếu hợp tác xã thì phải có hợp đồng dịch vụ giữa thành viên với hợp tác xã, trong đó quy định hợp tác xã có quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ quản lý, sử dụng, điều hành xe ô tô thuộc sở hữu của thành viên hợp tác xã;
 • Sổ đăng kiểm sao y chứng thực.
 • Văn bản chấp thuận khai thác tuyến của cơ quan quản lý tuyến (xin lần đầu) hoặc văn bản bổ sung, văn bản thay thế phương tiện của cơ quan quản lý tuyến. (áp dụng cho xe vận tải hành khách tuyến cố định)
 • Hợp đồng đón trả khách tại bến xe khách ở Việt Nam và Campuchia hoặc nơi đón trả khách khác.  (Áp dụng cho xe vận tải hành khách tuyến cố định).
- Thời hạn:  2 ngày làm việc kể từ khi nhận  đủ hồ sơ
- Lệ phí: không có

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *