Thành lập công ty vốn nước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài có thể lựa chọn hình thức đầu tư là thành lập công ty tại Việt Nam hoặc đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp.

Tuỳ thuộc vào lĩnh vực kinh doanh, quốc tịch của nhà đầu tư nước ngoài, Cenlight sẽ tư vấn các điều kiện và giấy tờ cần thiết để thực hiện đầu tư tại Việt Nam.

Thông thường quy trình thực hiện như sau:

I - Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế: 

1- Trước khi thành lập doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trừ trường hợp thành lập doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thời gian thực hiện: tuỳ từng dự án. 

2- Thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp.Thời gian thực hiện: 05 ngày làm việc

II - Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp

1- Nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp. Thời gian thực hiện: 30 ngày làm việc.

2- Doanh nghiệp thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (thay đổi thành viên hoặc cổ đông công ty). Thời gian thực hiện: 05 ngày làm việc

Sau khi thành lập doanh nghiệp, tuỳ vào điều kiện kinh doanh của từng ngành nghề, doanh nghiệp sẽ tiến hành xin giấy phép con liên quan. Ví dụ, nhập khẩu rượu thì phải có giấy phép phân phối rượu, công ty kinh doanh vận tải phải có Giấy phép kinh doanh vận tải, nhà hàng phải đáp ứng đủ điều kiện về attp...

 

Vui lòng gửi cho chúng tôi yêu cầu, Cenlight sẽ tư vấn chi tiết hơn. Cảm ơn Quý Khách.

    * : Vui lòng điền đầy đủ thông tin.

    %d bloggers like this:
    0919 59 59 66