Dịch vụ đăng ký mã số mã vạch/Qr code

Mã số mã vạch (mã qr code) là một giải pháp thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc kinh doanh, quản lý hàng hóa. Khi bán hàng trong siêu thị, doanh nghiệp cần phải có mã vach/mã Qr… Cenlight chuyên dịch vụ đăng ký mã số mã vạch/ Qr code cho doanh nghiệp…..

Dịch vụ tư vấn nhãn hiệu/logo/ thương hiệu

Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa là cách bảo vệ nhãn hàng, thương hiệu hay logo của thương nhân. Đây là cách các doanh nghiệp thường dùng để bảo hộ nhãn hiệu độc quyền của mình…