Một số lưu ý về địa chỉ doanh nghiệp

Theo quy định Luật doanh nghiệp 2014 thì địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp có địa chỉ được xác định gồm đủ 4 yếu tố là:

  • Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn.
  • Xã/Phường/Thị trấn.
  • Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh.
  • Tỉnh/Thành phố.

Quy định về đăng ký trụ sở  tại chung cư.

Theo quy định tại khoản 11 điều 6 luật nhà ở quy định những hành vi bị cấm là “sử dụng căn hộ chung cư  vào mục đích không phải để ở”. Như vậy căn hộ chung cư chỉ dùng cho mục đích để ở.

Ngày 19/11/2009 Bộ Xây Dựng có  công văn số 2544/BXD-QLN gởi UBND thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh trong đó có nội dung “Pháp luật về quản lý sử dụng nhà chung cư không cho phép chủ sở hữu nhà ở sử dụng hoặc cho người khác sử dụng phần sở hữu riêng trái mục đích quy định. Ngoài ra, việc sử dụng văn phòng, cơ sở sản xuất, kinh doanh xen lẫn với nhà ở gây xáo trộn, mất trật tự và ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của các hộ dân sống ở các nhà chung cư. Chính quyền địa phương là nơi đã cho phép các chủ đầu tư phát triển nhà chung cư cần kiểm tra, hướng dẫn các chủ đầu tư dự án, các hộ dân sống trong nhà chung cư làm tốt công tác quản lý sử dụng nhà chung cư, đảm bảo quyền lợi của cả chủ đầu tư và các hộ dân. Trường hợp nhà nhiều tầng có mục đích sử dụng hỗn hợp mà có thể tách riêng các văn phòng với khu ở thì cần bố trí và quản lý các văn phòng như đối với công trình kinh doanh, dịch vụ”

Như vậy không phải tất cả các địa chỉ chung cư đều không được phép được đặt trụ sở của doanh nghiệp mà đối với những chung cư hỗn hợp văn phòng có chia rõ khu vực dùng cho mục đích kinh doanh có thể đặt trụ sở doanh nghiệp tại đó.

Trong trường hợp sử dụng chung cư làm trụ sở chính thì trong hồ sơ doanh nghiệp cần bổ sung thêm văn bản chứng minh địa chỉ dự định làm văn chính được phép kinh doanh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *