I – GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI

Dịch vụ đăng ký Giấy phép kinh doanh vận tải

Cenlight đăng ký nhanh, uy tín, chi phí hợp lý. Vui lòng liên hệ ngay Cenlight

Đăng ký phù hiệu xe

Quý khách cung cấp thông tin, Cenlight đăng ký và có phù hiệu trong 2 ngày làm việc. Hoặc chúng tối có xử lý nhanh…

Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế

– Giấy phép liên vận

II – GIẤY PHÉP KINH DOANH RƯỢU – nhập khẩu, phân phối, bán buôn, bán lẻ rượu

giấy phép phân phối rượu

Đăng ký Giấy phép phấn phối rượu

Dịch vụ mạnh của Chúng tôi. Cenlight đã thực hiện thành công cho tất cả Khách hàng sử dụng dịch vụ từ 2012 đến nay.

giấy phép bán buôn rượu

Đăng ký Giấy phép bán buôn rượu

Doanh nghiệp đăng ký bán buôn được quyền bán buôn tại tỉnh/thành đăng ký Giấy phép, bán lẻ tại địa điểm đăng ký…

Dịch vụ đăng ký Giấy phép bán lẻ rượu

Giấy phép bán lẻ rượu do UBND Quận/Huyện cấp. Bán rượu tiêu dùng tại chỗ không cần đăng ký Giấy phép…

III – GIẤY PHÉP KINH DOANH, GIẤY PHÉP LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ – do Sở Công Thương cấp

Dịch vụ đăng ký Giấy phép kinh doanh do Sở Công Thương cấp

Giấy phép này do Sở Công thương cấp theo NĐ 09/2018/NĐ-CP. Giấy phép được cấp sau khi thành lập doanh nghiệp. Cenlight thực hiện dịch vụ nhanh, uy tín, chi phí hợp…

Dịch vụ đăng ký Giấy phép lập cơ sở bán lẻ Công ty vốn nước ngoài

Giấy phép lập cơ sở bán lẻ do Sở Công thương cấp cho Công ty có vốn đầu tư nước ngoài theo NĐ 09/2018/NĐ-CP…

IV – GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM