giấy phép lao động

GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG – VISA – THẺ TẠM TRÚ – LLTP

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

Cenlight chuyên tư vấn, đăng ký cấp mới và cấp lại Giấy phép lao động cho người ngoài. Vị trí: Nhà quản lý, chuyên gia, lao động kỹ thuật…

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ VISA, THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Visa / thẻ tạm trú là giấy tờ để người nước ngoài ở VN. Đăng ký visa cho người nước ngoài làm việc, đầu tư…

ĐĂNG KÝ LÝ LỊCH TƯ PHÁP CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Cenlight đăng ký LLTP cho người nước ngoài tại VN. Đây là tài liệu cần để đăng ký Giấy phép lao động

GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

Giấy phép lao động được gia hạn 1 lần với thời gian tối đã là 2 năm…

Khám sức khỏe

Danh sách bệnh viện đủ điều kiện khám bệnh cho người nước ngoài làm việc tại VN

Lệ phí cấp visa

Lệ phí cấp visa, thẻ tạm trú cho người nước ngoài.

Giấy tờ

Tư vấn giấy tờ người nước ngoài cần có trước khi đến Việt Nam làm việc?

Văn bản pháp luật

Về giấy phép lao động, visa, thẻ tạm trú

THÀNH LẬP CÔNG TY, MUA CỔ PHẦN, PHẦN VỐN GÓP