Gia hạn giấy phép lao động

Giấy phép lao động cho người nước ngoài được gia hạn một lần, có thời hạn tối đa là 02 năm. Theo quy định tại điều 16 nghị định 152/2020/NĐ-CP thì giấy phép lao động chỉ được gia hạn khi đáp ứng đủ 3 điều kiện sau:

 • Giấy phép lao động đã được cấp còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày.
 • Được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.
 • Giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động theo nội dung giấy phép lao động đã được cấp.

Lưu ý: Trường hợp giấy phép lao động được cấp theo nghị định 11/2016/NĐ-CP khi sắp hết hạn doanh nghiệp thực hiện hồ sơ xin cấp mới giấy phép lao động theo nghị 152/2020/NĐ-CP.

1- Quy trình thực hiện thủ tục gia hạn giấy phép lao động:

Bước 1: Nộp hồ sơ xin chấp thuận lao động: Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ xin chấp thuận lao động.

Bước 2: Nộp hồ sơ xin gia hạn giấy phép lao động: Trong thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày mà giấy phép lao động đã được cấp còn hạn. Người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ xin gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài.

2. Thời hạn xử lý gia hạn giấy phép lao động: Từ 15-30 ngày tùy thuộc từng tỉnh thành.

3. Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động:

 • 1. Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo Mẫu số 11/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo 152/2020/NĐ-CPghị định này.
 • 2. 02 ảnh màu (kích thước 4 cm x 6 cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.
 • 3. Giấy phép lao động còn thời hạn đã được cấp.
 • 4. Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài trừ những trường hợp không phải xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.
 • 5. Bản sao có chứng thực hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật.
 • 6. Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe theo quy định tại khoản 2 Điều 9 152/2020/NĐ-CP.
 • 7. Một trong các giấy tờ quy định tại khoản 8 Điều 9 Nghị định 152/2020/NĐ-CP chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động theo nội dung giấy phép lao động đã được cấp.
 • 8. Giấy tờ quy định tại các khoản 3, 4, 6 và 7 Điều 17 Nghị định 152/2020/NĐ-CP là 01 bản gốc hoặc bản sao có chứng thực, nếu của nước ngoài thì phải hợp pháp hóa lãnh sự và phải dịch ra tiếng Việt trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại hoặc theo quy định của pháp luật.

Quý Khách cần hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ Cenlight!