Đăng ký mã số mã vạch

DỊCH VỤ TƯ VẤN MÃ SỐ MÃ VẠCH/MÃ QR CODE CỦA CENLIGHT

Cenlight cung cấp cho Quý Khách hàng dịch vụ tư vấn mã số mã vạch đối với sản phẩm hàng hóa:

– Soạn hồ sơ đăng ký mã số ;

– Thay mặt Quý Khách hàng tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan cấp phép cho đến khi Quý Khách hàng được cấp Giấy chứng nhận đăng ký mã số mã vạch;

– Thay mặt Quý khách hàng nhận mã số, bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký mã số mã vạch và bàn giao cho Quý Khách hàng.

Mọi thông tin vui lòng liên hệ Cenlight028.38 132 622 – 0919 59 59 66

MÃ SỐ MÃ VẠCH/MÃ QR CODE
  • Mã số mã vạch dùng quản lý hàng hóa dễ dàng.
  • Mã số Mã vạch do GS1 Việt Nam cấp.
  • GS1 Việt Nam là đại điện duy nhất của Việt Nam tại GS1 quốc tế – Là tổ chức Mã số, mã vạch quốc gia của Việt Nam, trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
  • Mã số mã vạch gồm Mã quốc gia + Mã doanh nghiệp + Mã mặt hàng + Số kiểm tra. Mã quốc gia của Việt Nam là 893
  • Mỗi doanh nghiệp được cấp mã duy nhất, mã này không được cấp cho doanh nghiệp khác.
  • Hàng năm, doanh nghiệp chỉ cần đóng lệ phí duy trì mã số mã vạch hàng năm để được sử dụng mã này.
Dịch vụ đăng ký mã số mã vạch, mã qr code

1. Thủ tục đăng ký mã số mã vạch/mã qr code

– Bản đăng ký sử dụng MSMV theo mẫu quy định;

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, thương mại hoặc bản sao Quyết định thành lập đối với các tổ chức khác;

– Bảng Đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN.

– Phiếu đăng ký thông tin cho cơ sở dữ liệu của GS1 Việt Nam (Mạng GEPIR) theo mẫu quy định tại Phụ lục III của Quy định này.

2. Thời hạn thực hiện:

– Theo quy định thời hạn cấp mã số (mã tạm thời) là 05 ngày làm việc kể từ ngày đăng ký, Quý Khách hàng có thể sử dụng mã tạm thời để in trên bao bì sản phẩm.

– Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký mã số mã vạch sẽ được gửi tới Quý Khách hàng trong thời gian từ 01-02 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.