Cenlight Consultant

Công bố phụ gia, hương liệu, chất hỗ trợ chế biến

BẠN MUỐN CENLIGHT HỖ TRỢ NHANH?

TƯ VẤN NHANH

 

Cenlight thực hiện dịch vụ công bố phụ gia, hương liệu và chất hỗ trợ chế biến. Tuỳ từng loại sản phẩm, chúng tôi sẽ tư vấn chi tiết liên quan đến việc công bố sản phẩm (thực hiện thủ tục tự công bố hay đăng ký công bố sản phẩm)

Chỉ những phụ gia thực phẩm được quy định trong thông tư 24/2019/TT-BYT và hỗn hợp những phụ gia này không tạo nên công dụng mới và đúng đối tượng sử dụng theo thông tư 24/2019/TT-BYT. 

– Mẫu sản phẩm: 300g hoặc 300ml (nguyên sản phẩm)

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 02 bản sao y công chứng;

– Phiếu thông tin chi tiết sản phẩm (Specification of Product);

– Hình ảnh sản phẩm: của tất cả quy cách đóng gói.

– Trường hợp, phụ gia sản xuất hoặc gia công tại VN:

Thời gian thực hiện: 07 ngày làm việc

– Kiểm nghiệm sản phẩm: 07 ngày làm việc;

– Thực hiện thủ tục công bố sản phẩm: 03 ngày làm việc

Phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm không thuộc trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm hoặc không đúng đối tượng sử dụng do Bộ Y tế quy định.

Đối với nhóm sản phẩm này thì cần phải được Cục An toàn thực phẩm xem xét công dụng của sản phẩm và các tài liệu liên quan như CFS, GPM… để cấp Giấy chứng nhận đăng ký công bố sản phẩm. Việc công bố sản phẩm thành công hay không phụ thuộc vào bản chất của sản phẩm và các tài liệu liên quan.

Chỉ những hương liệu mà chất tạo hương có mã số trong FEMA và JECFA mới thực hiện tự công bố. Những sản phẩm mà chất tạo hương không có trong FEMA hoặc JECFA thì thực hiện đăng ký bản công bố sản phẩm. 

Hồ sơ và tài liệu công bố hương liệu tương tự như của phụ gia thực phẩm.

Chỉ những chất hỗ trợ chế biến được quy định trong phần 7 Quyết định 46/207/QĐ-BYT và thỏa mãn nhóm sản phẩm sử dụng ở cột “Lĩnh Vực Sử dụng” mới được phép nhập khẩu. Vì vậy, chỉ thực hiện công bố sản phẩm cho các chất hỗ trợ chế biến này. Còn những chất ngoài danh mục thì không được nhập khẩu thì không công bố sản phẩm được.

Đối với thực phẩm sản xuất trong nước phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Nếu công ty công bố không phải công ty sản xuất thì phải có hợp đồng gia công kèm theo trong hồ sơ lưu cho khách hàng

Quy trình và hồ sơ tự công bố chất hỗ trợ chế biến tương tự như phụ gia.

Exit mobile version