Cenlight Consultant

Công bố bao bì, dụng cụ

BẠN MUỐN CENLIGHT HỖ TRỢ NHANH?

Dịch vụ công bố BAO BÌ, DỤNG CỤ… ĐỒ DÙNG BẾP...

TƯ VẤN NHANH

Nhóm sản phẩm chứa đựng thực phẩm như bình sữa, ly chén, xoong nồi… đều phải thực hiện công bố sản phẩm trước khi nhập khẩu hay đưa ra thị trường.

Cenlight cung cấp dịch vụ công bố bao bì, dụng cụ chứa đựng thực phẩm. Khi sử dụng dịch vụ của Cenlight, Khách hàng vui lòng cung cấp các thông tin sau:

1- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 02 bản sao y công ty;

2- Mẫu sản phẩm: tuỳ chất liệu sản phẩm, chúng tôi sẽ thông tin số lượng mẫu cần cung cấp để kiểm nghiệm.

3- Các thông tin về sản phẩm như:

4- Nếu bao bì, dụng cụ sản xuất tại Việt Nam và được đơn vị khác gia công thì cần cung cấp thêm:

Theo quy định tại Nghị định 15/2020/NĐ-CP, đơn vị sản xuất bao bì, dụng cụ chứa đựng thực phẩm không phải đăng ký Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, cơ sở sản xuất phải đáp ứng đủ các điều kiện về an toàn thực phẩm.

THỜI GIAN THỰC HIỆN DỊCH VỤ: 07-10 ngày làm việc.

– Kiểm nghiệm sản phẩm: 07 ngày làm việc;

– Thực hiện hồ sơ công bố sản phẩm: 03 ngày làm việc

– Luật An toàn thực phẩm.

– Nghị định 15/2018/NĐ-CP về an toàn thực phẩm.

– QCVN 12-1:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm bằng nhựa tổng hợp.

– QCVN 12-2:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với.

– QCVN 12-3:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm bằng kim loại bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm bằng cao su.

– QCVN 12-4:2015-BYT về vệ sinh ATTP đối với bao bì, dụng cụ làm bằng thủy tinh, gốm, sứ và tráng men tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

– Quyết định 46/2007/QĐ-BYT về việc ban hành “quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm.

Exit mobile version