Danh mục: GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG – VISA

Thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Thẻ tạm trú được hiểu đơn giản là visa dài hạn cấp cho người nước ngoài khi đầu tư, làm việc và sinh sống ở Việt Nam. Người nước ngoài cần phải có giấy phép lao động hoặc là nhà đầu tư với số vốn từ 3 tỷ trở lên… mới được cấp thẻ tạm trú…

Lý lịch tư pháp cho người nước ngoài

Phiếu lý lịch tư pháp là một loại tài liệu (phiếu) do Sở Tư pháp hoặc Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia cấp. Phiếu này sẽ cung cấp các thông tin chứng minh một người có hay không có án tích và quyết định xử phạt của Tòa án, có đang bị cấm hay […]

Gia hạn giấy phép lao động

Giấy phép lao động cho người nước ngoài được gia hạn một lần, có thời hạn tối đa là 02 năm. Theo quy định tại điều 16 nghị định 152/2020/NĐ-CP thì giấy phép lao động chỉ được gia hạn khi đáp ứng đủ 3 điều kiện sau: Giấy phép lao động đã được cấp còn […]