Danh mục: GIẤY PHÉP CHO NƯỚC NGOÀI

Thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Thẻ tạm trú được hiểu đơn giản là visa dài hạn cấp cho người nước ngoài khi đầu tư, làm việc và sinh sống ở Việt Nam. Người nước ngoài cần phải có giấy phép lao động hoặc là nhà đầu tư với số vốn từ 3 tỷ trở lên… mới được cấp thẻ tạm trú…

Gia hạn giấy phép lao động

Giấy phép lao động cho người nước ngoài được gia hạn một lần, có thời hạn tối đa là 02 năm. Theo quy định tại điều 16 nghị định 152/2020/NĐ-CP thì giấy phép lao động chỉ được gia hạn khi đáp ứng đủ 3 điều kiện sau: Giấy phép lao động đã được cấp còn […]

Thành lập công ty vốn nước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài có thể chọn hình thức đầu tư tại Việt Nam là thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Nhà đầu tư nước ngoài có thể thành lập công ty 100% vốn nước ngoài hoặc thành lập công ty liên doanh với nhà đầu tư Việt Nam. Sau […]